Đội ngũ bác sĩ của chúng tôi

1

BSCKII Đỗ Thị Ngọc Lan

Nguyên Trưởng khoa Phụ 1
Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. 

40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
phẫu thuật Sản phụ khoa.

Xem Hồ Sơ
2

BSCKII Lê Thị Quyên

Phó trưởng khoa Phụ 2
Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. 

33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Phụ nội tiết

Xem Hồ Sơ
3

BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Nguyên phó trưởng khoa Phụ 2
Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. 

38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Nội tiết và Sản phụ khoa

Xem Hồ Sơ